S.C. KINETIC FIT SRL
IAȘI, Str. Sf. Lazăr nr. 27 parter
Regulament de organizare și funcţionare

CAPITOLUL I – ACCESUL
1. Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează KineticFIT, prin plata unei consultații, ședința individuală sau abonament certificați respectarea prezentului regulament.
2. Accesul în sală se face doar cu echipament sportiv/incalminte de schimb sau șosete.
3. Va rugăm să va lăsăți telefoanele mobile și bunurile personale încuiate în vestiar, KineticFIT nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția lucrurilor personale lăsate sau uitate în incinta spațiului.
4. Din motive de igienă personală vă rugăm să va aduceți un prosop de baie sau să cereți unul personalului present în sală.
5. Este recomandat dușul sau deodorizantul înainte de a întră în sală, dacă nu sunteți sigur de prospețimea și curățenia corpului dumneavoastră.
6. Orice tip de abonament este valabil 30 zile de la data achitării acestuia, excepție făcând cele acordate în mod deliberat de personalul KineticFIT. Abonamentul se poate suspenda pe o perioadă de maxim 30 – 90 zile într-un an calendaristic pe motive medicale doar cu notificarea personalului KineticFIT
7. Plata se va face integral prin numerar, card bancar sau altă formă legală de plata convenită prin comun acord la prima ședință.
8. Pentru confortul dumeavoastră, pentru a eficientiza și a nu supra-aglomera programul va rugăm insistent să nu întârziați mai mult de 15 minute față de ora programată.
9. Anularea unei ședințe de kinetoterapie/fizioterapie/masaj sau orice alt serviciu oferit de KineticFIT se face cu minim 24h înainte prin telefon sau email, în caz contrar ședința va fi pontată ca și efectuată (0752. 546386/ 0332.144.116).
10. Conducerea își rezervă dreptul de a modifică tarifele existente cu notificare prealabilă.
11. Conducerea centrului va fi înștiințată de eventualele observații prin email la adresa: recepție@kineticfit.ro sau prin formularul de contact de pe www.kineticfit.ro .
12 Conducerea centrului își rezervă dreptul de a introduce noi puncte în regulament, specificând data nodificării și afișând la avizierul de la intrare, pe site cât și în săli forma actualizată.

CAP. II – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Denumirea este „S.C. KINETIC FIT SRL” este o societate comercială- unitate sanitară, care funcţionează conform Legii nr. 31/1990, completată și modificată, precum și a Legii nr. 95/2006, privind reforma în sistemul sanitar, şi a prezentului regulament.
Art. 2. (1) „S.C. KINETIC FIT SRL” are personalitate juridică, functionând sub formă de Centrul de Recuperare Medicală KINETIC FIT
⦁ Adresa sediului social este Sat Valea Ursului, com. Miroslava, Str. Sofia, lot. 12, județul Iași.
„S.C. KINETIC FIT SRL” este unitate sanitară cu personalitate juridică, cu specialitățile: CAEN 8622 Activități de asistență medicală specializată și CAEN 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, având punctul de lucru – sediu secundar – în localitatea Iași, Str. Sf. Lazăr nr. 27 parter, jud. Iași, înregistrată La Registrul Comerţului IAȘI: J22/284/2014, CUI
Centrul de recuperare medicală KINETIC FIT are în stuctură să:
⦁ Cabinet consultații – 1
⦁ Cabinet tratament ambulator – 1
⦁ Sala tratament fizioterapie – 3
⦁ Sala tratament masaj – 3
⦁ Sala kinetoterapie – 2

Centrul de Recuperare KINETIC FIT asigură asistență medicală ambulatorie în recuperare, medicină fizică și balneologie, cu servicii conexe de kinetoterapie pentru pacienții care solicită acest serviciu medical.
Art. 3. Clinică medicală are o dotare corespunzătoare, conform legislației în vigoare.

CAP. III – RELAŢIA DREPTURI PACIENŢI – PERSONAL CLINICĂ
a) Dreptul la informare al pacientului și consimțământul
Art. 18. Personalul clinicii informează pacientul cu privire la serviciile medicale disponibile, a medicaţiei administrate şi a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale şi a alternativelor existente.
Art. 19. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi răspunderea pentru decizia să; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 20. În cazul pacienților care nu pot își pot exprima consimțământul sau nu au capacitate deplină, acesta va fi solicitat reprezentanților legali: părinte pentru minor, tutore sau curator.
Art. 20. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru efectuarea tuturor procedurilor de tratament.
Art. 21. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţă-mântul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică.
Art. 22. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în clinică fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
Art. 23. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Art. 24. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Art. 25. Unitatea eliberează chitanţă fiscală pentru orice act sau serviciu medical efectuat.
Art. 26. Personalul clinicii poate refuza consultația/tratamentul pacienţilor care nu se comportă civilizat sau nu respectă tratamentele.
REPREZENTANT LEGAL

Director General,
Alexandru BACIU